29.07.2014

Mentoring


Mentoring
Teoria, praktyka, studia przypadków
red. Małgorzata Sidor-Rządkowska

ISBN 978-83-264-3256-9
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2014
Wydanie I
Stron 201

Spis treści (tematy główne):
Pojęcie i istota mentoringu. Przegląd współczesnych definicji mentoringu. Rodzaje i formy mentoringu. Mentoring a coaching. Zadania i kompetencje mentora. Wybrane aspekty pracy mentora. Zawieranie kontraktu. Udzielanie rad. Wykorzystanie modelu GROW. Etyka mentoringu. Siedem zasad mentora. Wdrażanie programu mentoringu w organizacji. Korzyści dla organizacji. Korzyści dla podopiecznych. Korzyści dla mentorów. Obszary szczególnego zastosowania programów mentoringowych w organizacji. Zagadnienia, które trzeba rozważyć przed wdrożeniem programu. Etapy wdrożenia programu. Dobór par mentor-podopieczny. Zadania działu HR. Rola bezpośredniego przełożonego. Kwartet mentoringu. Programy mentoringowe - studia przypadków.

Kilka słów z okładki książki:
Znana od wieków, niezastąpiona relacja mistrz-uczeń coraz częściej wykorzystywana jest we współczesnych organizacjach, przybierając postać ustrukturyzowanych programów mentoringowych. Profesjonalne podejście do mentoringu omawia szeroko w pierwszej części książki Małgorzata Sidor-Rządkowska, ceniona ekspertka i autorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim, podejmując takie tematy jak: współczesne definicje, rodzaje i formy mentoringu; różnice między mentoringiem a coachingiem, etyka mentoringu; zadania i kompetencje mentora praz najważniejsze aspekty jego pracy; wdrażanie programu mentoringu w organizacji - etapy, dobór par mentor-podopieczny, zadania działu HR, rola przełożonego, "kwartet mentoringu". Wszystkie te zagadnienia są następnie rozwinięte w ciekawych i inspirujących studiach przypadków, których autorami są specjaliści biorący udział w przygotowaniu, wdrażaniu i przeprowadzaniu efektywnych programów mentoringu, mentoringu akademickiego i tutoringu - w firmach biznesowych, instytucjach administracji publicznej, na wyższych uczelniach, a także programów mentoringu społecznego. Szczegółowe charakterystyki tych procesów i związanych z nimi doświadczeń dostarczają wartościowej wiedzy zarówno pracownikom organizacji wdrażających programy mentoringowe, jak i wszystkim zainteresowanym tą formą wspierania jednostek i zespołów.

15.09.2012

Mentoring, coaching, doradztwo


Mentoring, coaching, doradztwo
Warsztat pracy opiekuna stażu. Praktyczne rozwiązania
Bożena Fronckiewicz, Anna Stefaniak

ISBN 978-83-61309-43-7
Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna
Warszawa 2012
Wydanie I
Stron 80

Spis treści (tematy główne):
Wzajemne poznanie się, dobranie różnych metod szkoleń. Zawarcie kontraktu. Zapoznanie ze ścieżką awansu zawodowego. Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego. Podejmowanie wspólnych działań w ramach realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i przekazanie go dyrekcji szkoły. Dokumentowanie pracy własnej - teczka opiekuna stażu. Uczestnictwo w pracach komisji kwalifikacyjnej.

Kilka słów z okładki książki:
Rola opiekuna stażu utożsamiana jest z rolą mentora. W tradycyjnym rozumieniu mentor to: "doświadczony mądry doradca, nauczyciel i wychowawca". Model mentoringu rozwijającego zakłada pomoc mentora w osiąganiu samodzielności zawodowej przez podopiecznego. Niniejsza publikacja skierowana jest do nauczycieli opiekunów stażu, awansujących nauczycieli: stażystów i kontraktowych, a także do dyrektorów. Przedstawia praktyczne wskazówki dotyczące warsztatu pracy opiekuna stażu.

09.03.2011

Coaching i mentoring w praktyce


Coaching i mentoring w praktyce
Podręcznik dla menedżerów, zawodowych coachów i pasjonatów
Maciej Bennewicz

ISBN 978-83-62343-54-6
Wydawnictwo G+J Gruner+Jahr Polska
Warszawa 2011
Wydanie I
Stron 384

Spis treści (tematy główne):
Definicje coachingu i sesja kontraktowa. Szkolenia i coaching. Coaching jako metoda. Coaching jako narzędzie rozwoju osobistego i organizacyjnego. Trendy i kierunki rozwoju metody coachingowej w rodzimym biznesie. Trendy i kierunki rozwoju metody life coachingowej. Przed coachingiem. Kod etyki. Pierwsza sesja kontraktowa. Cele i efekty. Mapa to nie teren. Komunikacja zewnętrzna w coachingu. Komunikacja wewnętrzna w coachingu. Oprogramowanie klienta. Metaprogramy, jako software naszej osobowości. Przekonania, czyli nieświadome programy operacyjne. Sprzężenie zwrotne i jego skutki dla naszych działań. Pułapki i pożytki w zastosowaniu lingwistyki. Praca z relacjami. Udziałowcy projektu. Buduj mosty zamiast negocjować konflikty. Integracja zasobów. Modelowanie. W drodze do szczęścia. Plan akcji. Ćwiczenia.

Kilka słów z okładki książki:
Podręcznik bazuje na wielu tysiącach godzin szkoleń, coachingów indywidualnych i grupowych, mentoringach i doradztwie członków zespołu Norman Benett, a także na osobistej wieloletniej pracy autora w roli coacha, menedżera i doradcy. Przy tworzeniu programu i jego elementów warsztatowych zostały uwzględnione najnowsze osiągnięcia światowych trenerów, szkoleniowców, nauczycieli akademickich zarówno z kierunków coachingowych, neurolingwistycznego programowania, jak i psychologii pozytywnej, Gestalt i nurtów behawioralno-poznawczych. Jeśli poszukujesz nowych umiejętności, albo nowego zawodu, ten podręcznik sprosta twoim oczekiwaniom i pomoże ci usystematyzować wiedzę na temat rozwoju osobistego, coachingu i mentoringu.

15.08.2008

Trener i mentor


Trener i mentor
Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się
Eric Parsloe, Monika Wray

ISBN 978-83-7526-180-6
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Kraków 2008
Wydanie II
Stron 174

Spis treści (tematy główne):
Od marginesu do głównego nurtu. Wpływ środowisk akademickich. Wpływ środowisk sportowych. Wspływ psychoterapeutów. Wpływ z kręgu "nowego życia". Profesjonalni trenerzy i konsultanci. Mentoring - semantyczna dżungla. Wpływ organizacji branżowych. Doskonalenie zawodowe i działalność społeczna. Wpływy korporacyjne. Pełna jasność czy zamglony obraz? Pokazać ludziom, jak mają się uczyć. Nowe wskazówki dla organizacji uczącej się. Wybór najlepszej metody nauki. Inteligencja emocjonalna. Preferencje w nauce. Umysł i serce. Język uczenia się. Znaczenie "procesu". Niepowodzenia w nauce. Postrzeganie możliwości uczenia się. Wykorzystanie możliwości uczenia się. Motywacja do nauki. Niepowodzenia w szkoleniach. Coaching - teoria i praktyka. Coaching jako proces. Style coachingu. Coaching i uczenie się. Od instruktora do obserwatora. Techniki coachingu. Praca z niedoświadczonymi uczniami. Technika zwana "tabelą umiejętności". Technika trójwymiarowa. Technika GROW. Coaching w pracy z zespołami. Helikoptery i mewy. Ocena własnych kompetencji jako trenera. Mentoring - kolizja teorii z praktyką. Definicje mentoringu. Próba definicji mentoringu na nowe tysiąclecie. Droga ku definicji. Mentoring jako proces. Procesy mentoringu korporacyjnego i branżowego. Co obserwujemy w praktyce? Mentorzy społeczni: nowa profesja. Mentor edukacyjny. Modele coachingu i mentoringu. Informacje zwrotne - warunek sukcesu. Potencjalne przeszkody. Wrażliwość i stres. A jak ty to odbierasz? Informacje zwrotne, które budują poczucie pewności siebie. Wizualizacja sukcesu. Ujarzmianie umysłu. Sesje przekazywania informacji zwrotnych. Kreowanie zwycięzców. Uważne słuchanie. Obserwowanie nie jest takie proste. Znaczenie mowy ciała. Świadomość osobistego terytorium. Zaufanie i rezerwa. Mity i uprzedzenia. Aktywne słuchanie. Umiejętność zadawania pytań. Podstawowe typy pytań. Użyteczne rodzaje pytań. Pytania, których należy unikać. Przykłady pytań przydatnych podczas sesji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Słuchanie odpowiedzi. Kwestia stylu. Kierowanie relacjami między ludźmi. Siedem praw samodzielnego rozwoju osobistego. Siedem złotych zasad prostoty.

Kilka słów z okładki książki:
Celem coachingu i mentoringu jest wspieranie ludzi w procesie uczenia się po to, by zwiększali swoje możliwości, doskonalili umiejętności i mogli samodzielnie się rozwijać - tak autorzy książki określają istotę metod, które w ostatnich latach są coraz powszechniej stosowane w różnego typu organizacjach. Choć metody te same w sobie nie są niczym nowym, nowe są sposoby ich formalnego wykorzystania. Autorzy, szczegółowo analizując procesy coachingu i mentoringu w trzech podstawowych kontekstach - branżowym, korporacyjnym i społecznym - skupiają się na najważniejszych aspektach przebiegu tych procesów, takich jak: odpowiedni dobór trenerów i mentorów, identyfikacja preferowanych stylów uczenia się, uwarunkowania i etapy procesów coachingu i mentoringu, konieczne cechy i kompetencje trenerów i mentorów, umiejętne przekazywanie informacji zwrotnych, sztuka zadawania pytań i słuchania, kierowanie relacjami z ludźmi. Kompleksowe omówienie zjawiska - od jego genezy, poprzez próby definicji, do szczegółowych rozwiązań praktycznych popartych przykładami - czyni z książki użyteczne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem indywidualnego rozwoju, zwłaszcza dla specjalistów ds. personalnych oraz dla osób zaangażowanych w tworzenie organizacji uczących się.

05.05.2008

Zostań swoim mentorem


Zostań swoim mentorem
Podręcznik do samodzielnego stosowania
Anne Bruce

ISBN 978-83-7541-025-9
Wydawnictwo APN Promise
Warszawa 2008
Wydanie I
Stron 164

Spis treści (tematy główne):
Uwolnij siebie! Tradycyjne planowanie kariery wkrótce odejdzie w przeszłość. Projektowanie najlepszego życia. Żegnaj pracowniku organizacji - witaj przedsiębiorczy umyśle. Myśl samodzielnie! Rozwijanie inteligentnego podejmowania ryzyka. Żegnaj szkoło. Duchy mentorów coachingu życiowego wczoraj i dziś. Odkryj się na nowo! Cyrk nieustannego odkrywania siebie. Odkrywanie się na nowo w przykładach. Bycie własnym mentorem jest jak przedstawienie - w końcu czyja to kwestia? Rozpal się! Dlaczego poczucie własnej wartości jest bezpośrednio związane z inteligencją. Rozpal się siłą Karmy.

Kilka słów z okładki książki:
Odkryj i rozwiń swoje zdolności. Podążaj w stronę sukcesu. Wykorzystaj swoje prawdziwe możliwości. Dokonaj ekstremalnej przemiany coachingu życiowego. Możesz osiągnąć szczęście, spełnienie i sukces całkowicie samodzielnie - bez zatrudniania trenera. W książce znajdziesz praktyczną formułę realizacji tego celu. Dowiesz się z niej, jak zostać własnym doradcą w procesie osiągania sukcesu zawodowego i osobistego. Czteroczęściowa formuła prezentowana przez trenera zawodowego i życiowego Anne Bruce umocni cię w rozwoju własnych talentów, podejmowaniu inteligentnego ryzyka i budowaniu pewności siebie, niezbędnej do maksymalnego wykorzystania własnego potencjału. 4-etapowa formuła doradzania sobie na drodze do sukcesu: Uwolnij siebie! Zmierz się z własnymi lękami i zrezygnuj z tradycyjnego planowania kariery; Myśl samodzielnie! Myśl jak przedsiębiorca, nawet jeżeli jesteś czyimś pracownikiem; Odkryj się na nowo! Ogłoś swoje cele zawodowe i osobiste; Rozpal się! Zacznij wykorzystywać swoje ukryte talenty w codziennym życiu. Książka opracowana ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb współczesnych, zapracowanych menedżerów - zawiera listy kontrolne oraz ramki ze wskazówkami dotyczącymi radzenia sobie w codziennych sytuacjach występujących w miejscach pracy.