15.02.2002

Każdy potrzebuje mentora


Każdy potrzebuje mentora
Jak kierować talentami
David Clutterbuck

ISBN 83-85292-42-X
Wydawnictwo Petit
Warszawa 2002
Wydanie I
Stron 206

Spis treści (tematy główne):
Mentoring w kontekście. Mentoring w ostatnich dwóch dekadach. Modele mentoringu. Jak formalny ma być twój mentoring? Kto czerpie korzyści z mentoringu? Wybór i dobór mentorów oraz podopiecznych. Układanie programu mentoringowego. Fazy rozwoju związku mentoringowego. Problemy programów i związków mentoringowych. Mentoring wyrównywania szans. Mentoring menedżerski. Wnioski.

Kilka słów z okładki książki:
Dziś, gdy fachowców uważa się za największy kapitał przedsiębiorstw, wspieranie i rozwój talentów stały się jednym z podstawowych zadań menedżerskich. Dobry program mentoringowy to nieodzowne narzędzie realizacji tego zadania. Czy znasz możliwości swoich pracowników na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa? Czy udaje ci się maksymalnie wykorzystać talenty ludzi, którymi kierujesz? Książka Davida Clutterbucka przedstawia najnowszą wiedzę na temat mentoringu, odpowiadając na pytania: Czym jest mentoring, co zasadniczo różni go od coachingu, doradztwa, koleżeńskiej pomocy? Kto i jakie może wynieść z niego korzyści? Jakie są podstawowe modele programów mentoringowych? Jak je tworzyć i jak nimi zarządzać? Według jakich kryteriów dobiera się mentorów i podopiecznych? Jakie są kolejne etapy rozwoju ich wzajemnych relacji? Co w praktyce mentor winien jest podopiecznemu i jaki obowiązuje go kodeks etyczny? Kiedy i jakie pojawiają się problemy? Co to jest mentoring menedżerski?