07.08.2002

Trener i mentor


Trener i mentor
Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się
Eric Parsloe, Monika Wray

ISBN 83-88597-54-X
Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna
Kraków 2002
Wydanie I
Stron 175

Spis treści (tematy główne):
Od marginesu do głównego nurtu. Wpływ środowisk akademickich. Wpływ środowisk sportowych. Wspływ psychoterapeutów. Wpływ z kręgu "nowego życia". Profesjonalni trenerzy i konsultanci. Mentoring - semantyczna dżungla. Wpływ organizacji branżowych. Doskonalenie zawodowe i działalność społeczna. Wpływy korporacyjne. Pełna jasność czy zamglony obraz? Pokazać ludziom, jak mają się uczyć. Nowe wskazówki dla organizacji uczącej się. Wybór najlepszej metody nauki. Inteligencja emocjonalna. Preferencje w nauce. Umysł i serce. Język uczenia się. Znaczenie pojęcia "proces". Niepowodzenia w nauce. Postrzeganie możliwości uczenia się. Wykorzystanie możliwości uczenia się. Motywacja do nauki. Niepowodzenia w szkoleniach. Coaching - teoria i praktyka. Coaching jako proces. Style coachingu. Coaching i uczenie się. Od instruktora do obserwatora. Techniki coachingu. Praca z niedoświadczonymi uczniami. Technika zwana "tabelą umiejętności". Technika trójwymiarowa. Technika GROW. Coaching w pracy z zespołami. Helikoptery i mewy. Ocena własnych kompetencji jako trenera. Mentoring - kolizja teorii z praktyką. Definicje mentoringu. Próba definicji mentoringu na nowe tysiąclecie. Droga ku definicji. Mentoring jako proces. Procesy mentoringu korporacyjnego i branżowego. Co obserwujemy w praktyce? Mentorzy społeczni: nowa profesja. Mentor edukacyjny. Modele coachingu i mentoringu. Informacje zwrotne - warunek sukcesu. Potencjalne przeszkody. Wrażliwość i stres. A jak ty to odbierasz? Informacje zwrotne, które budują poczucie pewności siebie. Wizualizacja sukcesu. Ujarzmianie umysłu. Sesje przekazywania informacji zwrotnych. Kreowanie zwycięzców. Uważne słuchanie. Obserwowanie nie jest takie proste. Znaczenie mowy ciała. Świadomość osobistego terytorium. Zaufanie i rezerwa. Mity i uprzedzenia. Aktywne słuchanie. Umiejętność zadawania pytań. Podstawowe typy pytań. Użyteczne rodzaje pytań. Pytania, których należy unikać. Przykłady pytań przydatnych podczas sesji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Słuchanie odpowiedzi. Kwestia stylu. Kierowanie relacjami między ludźmi. Siedem praw samodzielnego rozwoju osobistego. Siedem złotych zasad prostoty.

Kilka słów z okładki książki:
Celem coachingu i mentoringu jest wspieranie ludzi w procesie uczenia się po to, by zwiększali swoje możliwości, doskonalili umiejętności i mogli samodzielnie się rozwijać - tak autorzy książki określają istotę metod, które w ostatnich latach są coraz powszechniej stosowane w różnego typu organizacjach. Choć metody te same w sobie nie są niczym nowym, nowe są sposoby ich formalnego wykorzystania. Autorzy, szczegółowo analizując procesy coachingu i mentoringu w trzech podstawowych kontekstach - branżowym, korporacyjnym i społecznym - skupiają się na najważniejszych aspektach przebiegu tych procesów, takich jak: odpowiedni dobór trenerów i mentorów, identyfikacja preferowanych stylów uczenia się, uwarunkowania i etapy procesów coachingu i mentoringu, konieczne cechy i kompetencje trenerów i mentorów, umiejętne przekazywanie informacji zwrotnych, sztuka zadawania pytań i słuchania, kierowanie relacjami z ludźmi. Kompleksowe omówienie zjawiska - od jego genezy, poprzez próby definicji, do szczegółowych rozwiązań praktycznych popartych przykładami - czyni z książki użyteczne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem indywidualnego rozwoju, zwłaszcza dla specjalistów ds. personalnych oraz dla osób zaangażowanych w tworzenie organizacji uczących się.

15.02.2002

Każdy potrzebuje mentora


Każdy potrzebuje mentora
Jak kierować talentami
David Clutterbuck

ISBN 83-85292-42-X
Wydawnictwo Petit
Warszawa 2002
Wydanie I
Stron 206

Spis treści (tematy główne):
Mentoring w kontekście. Mentoring w ostatnich dwóch dekadach. Modele mentoringu. Jak formalny ma być twój mentoring? Kto czerpie korzyści z mentoringu? Wybór i dobór mentorów oraz podopiecznych. Układanie programu mentoringowego. Fazy rozwoju związku mentoringowego. Problemy programów i związków mentoringowych. Mentoring wyrównywania szans. Mentoring menedżerski. Wnioski.

Kilka słów z okładki książki:
Dziś, gdy fachowców uważa się za największy kapitał przedsiębiorstw, wspieranie i rozwój talentów stały się jednym z podstawowych zadań menedżerskich. Dobry program mentoringowy to nieodzowne narzędzie realizacji tego zadania. Czy znasz możliwości swoich pracowników na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa? Czy udaje ci się maksymalnie wykorzystać talenty ludzi, którymi kierujesz? Książka Davida Clutterbucka przedstawia najnowszą wiedzę na temat mentoringu, odpowiadając na pytania: Czym jest mentoring, co zasadniczo różni go od coachingu, doradztwa, koleżeńskiej pomocy? Kto i jakie może wynieść z niego korzyści? Jakie są podstawowe modele programów mentoringowych? Jak je tworzyć i jak nimi zarządzać? Według jakich kryteriów dobiera się mentorów i podopiecznych? Jakie są kolejne etapy rozwoju ich wzajemnych relacji? Co w praktyce mentor winien jest podopiecznemu i jaki obowiązuje go kodeks etyczny? Kiedy i jakie pojawiają się problemy? Co to jest mentoring menedżerski?