15.08.2008

Trener i mentor


Trener i mentor
Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się
Eric Parsloe, Monika Wray

ISBN 978-83-7526-180-6
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Kraków 2008
Wydanie II
Stron 174

Spis treści (tematy główne):
Od marginesu do głównego nurtu. Wpływ środowisk akademickich. Wpływ środowisk sportowych. Wspływ psychoterapeutów. Wpływ z kręgu "nowego życia". Profesjonalni trenerzy i konsultanci. Mentoring - semantyczna dżungla. Wpływ organizacji branżowych. Doskonalenie zawodowe i działalność społeczna. Wpływy korporacyjne. Pełna jasność czy zamglony obraz? Pokazać ludziom, jak mają się uczyć. Nowe wskazówki dla organizacji uczącej się. Wybór najlepszej metody nauki. Inteligencja emocjonalna. Preferencje w nauce. Umysł i serce. Język uczenia się. Znaczenie "procesu". Niepowodzenia w nauce. Postrzeganie możliwości uczenia się. Wykorzystanie możliwości uczenia się. Motywacja do nauki. Niepowodzenia w szkoleniach. Coaching - teoria i praktyka. Coaching jako proces. Style coachingu. Coaching i uczenie się. Od instruktora do obserwatora. Techniki coachingu. Praca z niedoświadczonymi uczniami. Technika zwana "tabelą umiejętności". Technika trójwymiarowa. Technika GROW. Coaching w pracy z zespołami. Helikoptery i mewy. Ocena własnych kompetencji jako trenera. Mentoring - kolizja teorii z praktyką. Definicje mentoringu. Próba definicji mentoringu na nowe tysiąclecie. Droga ku definicji. Mentoring jako proces. Procesy mentoringu korporacyjnego i branżowego. Co obserwujemy w praktyce? Mentorzy społeczni: nowa profesja. Mentor edukacyjny. Modele coachingu i mentoringu. Informacje zwrotne - warunek sukcesu. Potencjalne przeszkody. Wrażliwość i stres. A jak ty to odbierasz? Informacje zwrotne, które budują poczucie pewności siebie. Wizualizacja sukcesu. Ujarzmianie umysłu. Sesje przekazywania informacji zwrotnych. Kreowanie zwycięzców. Uważne słuchanie. Obserwowanie nie jest takie proste. Znaczenie mowy ciała. Świadomość osobistego terytorium. Zaufanie i rezerwa. Mity i uprzedzenia. Aktywne słuchanie. Umiejętność zadawania pytań. Podstawowe typy pytań. Użyteczne rodzaje pytań. Pytania, których należy unikać. Przykłady pytań przydatnych podczas sesji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Słuchanie odpowiedzi. Kwestia stylu. Kierowanie relacjami między ludźmi. Siedem praw samodzielnego rozwoju osobistego. Siedem złotych zasad prostoty.

Kilka słów z okładki książki:
Celem coachingu i mentoringu jest wspieranie ludzi w procesie uczenia się po to, by zwiększali swoje możliwości, doskonalili umiejętności i mogli samodzielnie się rozwijać - tak autorzy książki określają istotę metod, które w ostatnich latach są coraz powszechniej stosowane w różnego typu organizacjach. Choć metody te same w sobie nie są niczym nowym, nowe są sposoby ich formalnego wykorzystania. Autorzy, szczegółowo analizując procesy coachingu i mentoringu w trzech podstawowych kontekstach - branżowym, korporacyjnym i społecznym - skupiają się na najważniejszych aspektach przebiegu tych procesów, takich jak: odpowiedni dobór trenerów i mentorów, identyfikacja preferowanych stylów uczenia się, uwarunkowania i etapy procesów coachingu i mentoringu, konieczne cechy i kompetencje trenerów i mentorów, umiejętne przekazywanie informacji zwrotnych, sztuka zadawania pytań i słuchania, kierowanie relacjami z ludźmi. Kompleksowe omówienie zjawiska - od jego genezy, poprzez próby definicji, do szczegółowych rozwiązań praktycznych popartych przykładami - czyni z książki użyteczne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem indywidualnego rozwoju, zwłaszcza dla specjalistów ds. personalnych oraz dla osób zaangażowanych w tworzenie organizacji uczących się.

05.05.2008

Zostań swoim mentorem


Zostań swoim mentorem
Podręcznik do samodzielnego stosowania
Anne Bruce

ISBN 978-83-7541-025-9
Wydawnictwo APN Promise
Warszawa 2008
Wydanie I
Stron 164

Spis treści (tematy główne):
Uwolnij siebie! Tradycyjne planowanie kariery wkrótce odejdzie w przeszłość. Projektowanie najlepszego życia. Żegnaj pracowniku organizacji - witaj przedsiębiorczy umyśle. Myśl samodzielnie! Rozwijanie inteligentnego podejmowania ryzyka. Żegnaj szkoło. Duchy mentorów coachingu życiowego wczoraj i dziś. Odkryj się na nowo! Cyrk nieustannego odkrywania siebie. Odkrywanie się na nowo w przykładach. Bycie własnym mentorem jest jak przedstawienie - w końcu czyja to kwestia? Rozpal się! Dlaczego poczucie własnej wartości jest bezpośrednio związane z inteligencją. Rozpal się siłą Karmy.

Kilka słów z okładki książki:
Odkryj i rozwiń swoje zdolności. Podążaj w stronę sukcesu. Wykorzystaj swoje prawdziwe możliwości. Dokonaj ekstremalnej przemiany coachingu życiowego. Możesz osiągnąć szczęście, spełnienie i sukces całkowicie samodzielnie - bez zatrudniania trenera. W książce znajdziesz praktyczną formułę realizacji tego celu. Dowiesz się z niej, jak zostać własnym doradcą w procesie osiągania sukcesu zawodowego i osobistego. Czteroczęściowa formuła prezentowana przez trenera zawodowego i życiowego Anne Bruce umocni cię w rozwoju własnych talentów, podejmowaniu inteligentnego ryzyka i budowaniu pewności siebie, niezbędnej do maksymalnego wykorzystania własnego potencjału. 4-etapowa formuła doradzania sobie na drodze do sukcesu: Uwolnij siebie! Zmierz się z własnymi lękami i zrezygnuj z tradycyjnego planowania kariery; Myśl samodzielnie! Myśl jak przedsiębiorca, nawet jeżeli jesteś czyimś pracownikiem; Odkryj się na nowo! Ogłoś swoje cele zawodowe i osobiste; Rozpal się! Zacznij wykorzystywać swoje ukryte talenty w codziennym życiu. Książka opracowana ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb współczesnych, zapracowanych menedżerów - zawiera listy kontrolne oraz ramki ze wskazówkami dotyczącymi radzenia sobie w codziennych sytuacjach występujących w miejscach pracy.

26.02.2008

Mentoring w działaniu


Mentoring w działaniu
Przewodnik praktyczny
David Clutterbuck, Ruth Garrett-Harris, Bob Garvey, David Megginson, Paul Stokes

ISBN 978-83-7301-731-3
Wydawnictwo Rebis
Poznań 2008
Wydanie I
Stron 320

Spis treści (tematy główne):
Podstawy mentoringu. Definicja mentoringu. Tworzenie kultury mentoringu. Zasady programu. Kształt relacji mentoringowej. Jak ewoluuje relacja mentoringowa. Struktura spotkania mentoringowego. Techniki mentoringu. Zrozumienie momentu mentoringowego. Korzyści płynące z mentoringu. Problemy związane z mentoringiem. Etyka mentoringu. Materiały źródłowe. Studium przypadków organizacji. Studium przypadków indywidualnych. Wdrażanie wniosków. Tematy wyłaniające się z omawianych przypadków. Przyszłość mentoringu. Materiały źródłowe.

Kilka słów z okładki książki:
Istnieje wiele sposobów na zmianę kierunku rozwoju kariery, ale mentoring wydaje się jednym z najciekawszych, gdyż nie wymaga przemodelowania całego życia zawodowego czy formalnego uczestnictwa w kursach. Korzystać z niego mogą wszyscy - od bezrobotnych po wysokiej klasy profesjonalistów i dyrektorów, gdyż zasadniczo polega na udzielaniu drugiej osobie indywidualnej pomocy w przekształcaniu wiedzy, sposobu pracy lub myślenia. Czy mentor musi być przełożonym ucznia? Czy powinien być starszy bądź bardziej doświadczony? Niekoniecznie. Musi tylko wspierać go w uchwyceniu szerszego znaczenia tego, co się aktualnie dzieje, a co na pierwszy rzut oka może wydawać się nieistotne. Jak więc pomóc sobie, a może i innym? Jak znaleźć osobę, która pomoże nam w podejmowaniu zawodowych decyzji? Książka nie tylko zawiera opisy konkretnych przypadków z życia wziętych, ale wyjaśnia też między innymi, na czym polega: kultura mentoringu, projektowanie programu mentoringowego, relacja mentoringowa i spotkania w jej ramach. To doskonała lektura dla menedżerów, konsultantów, studentów, mentorów i ich uczniów.