28.08.2006

Coaching i Mentoring

 

Coaching i Mentoring
Jak rozwijać największe talenty i osiągać lepsze wyniki
Richard Luecke

ISBN 978-83-88970-37-5
ISBN 83-88970-37-2
Wydawnictwo MT Biznes
Warszawa 2006
Wydanie I
Stron 222

Spis treści (tematy główne):
Na czym polega coaching. Przygotowanie do sesji. Rozmowa. Coaching aktywny i sesja kontrolna. Jak stać się lepszym trenerem. Coaching kadry zarządzającej. Mentoring i zarządzanie. Prawidłowy dobór. Być efektywnym mentorem. Kobiety i mniejszości. Poza tradycyjnym mentoringiem. Osiem kroków oceny pracownika. Przydatne narzędzia.

Kilka słów z okładki książki:
Jako menedżer musisz także zwiększać efektywność pracowników - najlepszym sposobem wykonania tego zadania jest prowadzenie coachingu i mentoringu. Dzięki rozwijaniu umiejętności trenerskich będziesz potrafił rozwiązywać bieżące problemy z osiąganiem wyników, a także rozwijać umiejętności pracowników. Książka, którą oddajemy do twoich rąk, pomoże ci rozpoznać osoby potrafiące korzystać z tych metod szkoleniowych i wskaże kroki, które musisz podjąć w celu realizacji sesji treningowych. Poruszamy w niej następujące zagadnienia: poprawa umiejętności w zakresie wymiany informacji zwrotnych; świadomość, kiedy prowadzić coaching, a kiedy nie; planowanie i budowa określonego otoczenia dla sesji coachingowych; porównanie coachingu i mentoringu.

01.06.2006

Coaching, mentoring i zarządzanie


Coaching, mentoring i zarządzanie
Jak rozwiązywać problemy i budować zespół
Micki Holliday

ISBN 83-246-0167-8
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2006
Wydanie I
Stron 263

Spis treści (tematy główne):
Wyniki twojego zespołu zależą od ciebie. Uświadom sobie na czym polega rola coacha. Stosuj dziesięć wartości skutecznego StaffCoacha. Wyznawane przez ciebie wartości mają wpływ na twój zespół. Pięć zasad coachów osiągających świetne wyniki. Pięcioetapowy model StaffCoaching. Coaching to proces. Działania, dzięki którym potencjał pracowników zostanie optymalnie wykorzystany. Cztery skuteczne techniki umożliwiające poznanie cech i możliwości pracowników. Analiza twoich preferencji i tendencji postępowania. Twój styl StaffCoaching. Sześć zagrożeń stojących na drodze do sukcesu StaffCoaching. Dziesięć metod zapewniających dobre wyniki zespołu. Rola coacha: inspirowanie i motywowanie pracowników. Rola coacha. Kilka wskazówek dla coacha. Relacje z pracownikami. Często podejmowane działania. Czego oczekiwać, gdy postępujesz prawidłowo. Rola mentora: instrukcje na podstawie przykładów. Proces, który ma określony cel. Dziesięć rad dla mentorów. Sześć sposobów myślenia. Pytania dotyczące analizy sposobu myślenia. Trzy podstawowe etapy działania skutecznego mentora. Efekt pracy skutecznego mentora. Korzyści wynikające z mentoringu. Rola doradcy: konfrontacja i korygowanie działania pracowników. Sytuacje, w których należy doradzać pracownikom. Cztery czynniki decydujące o skuteczności doradzania. Wskazówki na temat doradzania. Filozofia konfrontacji: pozytywne podejście do negatywnych zdarzeń. Pięcioetapowy proces konfrontacji. Osiem sposobów na wyeliminowanie nieodpowiedniego zachowania. Dziesięć zasad dotyczących sesji doradczych. Pięć kroków prowadzących do modyfikacji zachowania. Rezultaty skutecznego działania doradcy. Integrowanie zespołu. Grupa a zespół. Stwórz wizję. Dowiedz się, co może przysparzać problemów członkom zespołu. Zaangażowanie i wzajemne wspieranie się. Lista sprawdzająca reakcję na problemy w zespole. Ustal wspólne priorytety dla członków zespołu. Właściwe myślenie o celu zespołu. Zarządzanie w ramach modelu StaffCoaching. Działanie lub rozwój. Historia o zarządzaniu. Delegowanie zadań, a rola StaffCoaching. Osobowość, a rola coacha. Przeszkody na drodze coacha. Cztery elementy związane z zarządzaniem w modelu StaffCoaching. Pięć sposobów na ciche narzekania. Współpraca członków zespołu. Co z tego wynika i dla kogo to ma znaczenie? Postawa coacha. Nastawienie i wartości. Najważniejsze elementy. Metody dla twojego zespołu. Mądrość coachingu. Wpływ na pracowników.

Kilka słów z okładki książki:
Jak rozwiązywać problemy i budować zespół? Dlaczego coaching zamiast tradycyjnego zarządzania ludźmi? W świecie sportu, skąd pochodzi idea coachingu, trener drużyny zajmuje się wszystkim: prowadzi rekrutację, motywuje, ocenia, rozstrzyga konflikty i zatrzymuje najlepszych zawodników. Dobrze zna wszystkich członków zespołu, cieszy się ich szacunkiem, stwarza atmosferę zdrowej rywalizacji i inspiruje do osiągania zadziwiających wyników. Czy jako menedżer w firmie możesz przyjąć tak szeroką odpowiedzialność i zbliżyć się do ludzi w swoim zespole? Owszem, ale dopiero wtedy, gdy porzucisz styl myślenia typowy dla przełożonych - i staniesz się coachem.